Truckförarutbildning TLP 10

Truckförarutbildning gällande TLP 10 utbildningsintyg (truckkort)

Kursen innefattar, kunskaps och färdighetsmål. Truckförares kunskaper och färdigheter är grupperade inom följande områden:

 • Truck typer och tillsatsaggregat
 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Trafikbestämmelser
 • Arbetsmiljö och lagar
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Truckens konstruktion
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
 • Material och godshantering samt emballage
 • Ergonomi
 • Säkerhetskontroll eller daglig tillsyn
 • Truckförarens ansvar
 • Hantering av farligt gods

Kurstid: Från 1–5 dagars truckförarutbildning

TYA instruktör med utbildningsavtal.
Avtalet innebär att TruckPeter efter utbildningen registrerar utbildningen hos TYA.