Arbetsplattformar

Mobila arbetsplattformar
Utbildningen ger liftföraren en heltäckande behörighet för de vanligt förekommande lifttyperna.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl bekant med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha bevisning genom dokument över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper.
Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

Det sker ofta tillbud/olyckor med liftar och oftast beror det på att liftföraren använder liften på ett felaktigt sätt eller inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Läs mer på av.se

Utbildningen ger liftanvändaren behörighet att arbeta med liftar av typ 1A, 1B, 3A och 3B.

Utbildningen följer den svenska liftläroplanen och de internationella standarderna: ISO 18878:2013 och ISO 18893:2014

Kurstid en dag
Efter godkänd utbildning får kursdeltagaren ett utbildningsintyg ( Lift kort)

Stort fokus på säkerhet och fallskyddsutrustning.

Repetitionsutbildning senast vart 5:e år

Kurstid 8 timmar