Trucksäkerhet

Personskador med truck är vanliga och här är klämskador på fötter och ben vanligast att skada.
Gå eller stå aldrig bakom en truck som är i arbete. Bristfällig uppmärksamhet kan medföra allvarliga olyckor och livsfara. Det bör ställas höga krav på en truckförare och medarbetare. Det handlar om ömsesidig hänsyn och insikt.

Kursen vänder sig till företag som vill få ett säkrare förhållningssätt på eller i produktionen bland sin personal.
Det är inte bara personal i produktionen och truckförare det handlar om gällande trucksäkerhet.
Det är lika viktigt att den administrativa personalen som har anledning att vistas i produktionen någon gång då och då vet vad som gäller om säkerheten.
Det är också viktigt att tillfällig personal får en introduktion i säkerheten och riktlinjer företaget har.

Många gånger är sikten begränsad i en truck, p g a gaffelstativ, lyftkedjor och hydraulslangar skymmer sikten för truckföraren.
Med kunskap och förståelse för att sätta sig in i hur det är att arbeta med truck och vilket ansvar, precision och uppsikt som krävs hela tiden av en truckförare.
Kursplan trucksäkerhet:

  • Arbetsmiljölagen
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Personlig skyddsutrustning
  • Tillbud och olyckor
  • Risker
  • Beteende

Kurstid: 3 – 4 timmar

Efter godkända resultat får kursdeltagaren ett kursintyg.

– Det sker nästan 1000 truckolyckor per år och en till två har dödlig utgång.
Källa: Arbetsmiljöverket