Säkra Personlyft

Varje år inträffar FLER än 100 Arbetsolyckor vid Personlyft. Nästan hälften av fallen blir konsekvensen en längre sjukskrivning.
En riskanalys skall alltid göras innan arbetet påbörjas för att kontrollera vilka risker det finns för arbetsuppgiften.
Fallskyddsutrustning skall alltid användas om det finns risk för påkörning från 2 m höjd och uppåt.
Gäller arbete på höjder med t.ex. Högplocktruck B4, Smalgångstruck B5, Personlyft, Mobila arbetsplattformar, Takarbeten, Stolparbeten med mera. Detta är för att säkerställa säkerheten på företaget och sin personal. Det är viktigt att göra en kontroll på maskinen innan du påbörjar ditt arbete.

Truck och arbetskorg måste vara besiktigade tillsammans av ett ackrediterat besiktningsorgan.
Besiktningen skall ske var 12 e månad. Annars får inte arbete utföras.

Kursen innefattar hur man Säkert använder sig av Personlyft som;

  • Personlyft med arbetskorg
  • Personlyft med bakgavellyft (fordon)
  • Övriga personlyft
  • Arbetsmiljölagen
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Risker
  • Ansvar
  • Besiktning
  • Fallskyddsutrustning
  • Övrig personlig skyddsutrustning

Kurstid: 3 – 4 timmar
Teori och praktiska övningar.
Efter godkända resultat får deltagaren ett kursintyg.