Säkra Lyft – Kran & Travers

Säkra lyft med last och arbete med lyftredskap.

Kursen uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:6 användning av lyftredskap och lyftanordningar.
Arbetsmiljöverkets författningssamling (www.av.se)

Kurstid: En dag
Efter godkända resultat får deltagaren ett utbildningsintyg.