HLR

Hjärt lungräddning  – Defibrillator/Hjärtstartare

Vid hastiga sjukdomsfall eller oväntade olyckor kan hjärt- och lungräddning då vara det som gör skillnaden mellan liv och död. För att detta skall bli verklighet krävs dock att så många som möjligt kan just HLR och har den kunskap man behöver för att gripa in när och om det behövs.
Repetitionsutbildning HLR bör göras gärna varje halvår men minst en gång om året.

Truckpeter är certifierad HLR-instruktör.