Härdplast – Kemiska arbetsmiljörisker

Utbildningen ger dig kunskap för att säkert kunna arbeta med allergiframkallande produkter – Härdplast.

Målgrupp: Personer som arbetar med allergi framkallande produkter.

Kursinnehåll:

  • Säkerhetsbestämmelser
  • Arbetsmiljölagstiftningen
  • Föreskrifter
  • Personligt skydd
  • Lösningsmedel och hanteringssätt
  • Varuinformation och märkningsregler
  • Internkontroll och samordning
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2014:43
Arbetsmiljöverkets författningssamling www.av.se

Kurstid: 4 timmar
Efter godkända resultat utdelas ett utbildningsintyg till deltagaren.