Ansvarsutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som Arbetsgivare men även Chefer, Arbetsledare och Skyddsombud.

Huvudansvaret ligger på dig som Arbetsgivare att ordna och utforma arbetsmiljön för att förebygga risker och ohälsa som framkommer.
Viktigt är att du också följer upp åtgärderna och att regler och rutiner som finns är kända för personalen så att alla vet hur arbetet ska genomföras för att inte orsaka ohälsa.

Innehåll: Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, riskanalyser, tillbud, olycka, utfärdande av körtillstånd, övriga krav och kunskaper som krävs.

  • Arbetsgivarens ansvar – att förebygga risker och olyckor.
  • Arbetstagarens ansvar – att medverka i arbetsmiljöarbete.