ADR 1.3 Farligt gods

All personal som har att göra med kemikalier bör gå en ADR 1.3 utbildning, Kunskapen är viktig, framförallt för brandrisker, kemiska reaktioner samt för säkerheten.

Kunskapen hur kemiska ämnen kan reagera med varandra och vid spill, olycka veta hur man ska agera.

Kursinnehåll:

  • Transporter av farligt gods
  • Regelverk
  • Ansvar
  • Säkerhetsrådgivare
  • Klassificeringar
  • Checklistor
  • Förpackningsgrupper
  • Lättnader från bestämmelser
  • Värde beräknad mängd
  • Farlighetsnummer och UN-nummer

Kurstid 3 – 4 timmar, teori och praktik
Efter godkända resultat får deltagaren ett utbildningsintyg