5S – Lean ”Mer för mindre”

Varje arbetsredskap på bestämd plats.
Vi behöver Organisera – Planera och Styra – Följa upp och utvärdera Ständigt förbättra vår förmåga.
Alla påverkar hur vi lyckas.

I kursen tar vi upp hur Lean och 5S hjälper er att få bättre ordning på arbetsplatsen och hur kassationer minimeras.
Grundprincipen för Lean är att höja alla värden i verksamheten samt att ta bort alla former av slöseri.