Besiktning av Fallskyddsutrustning/Fallskyddssystem

Enligt lag är arbetsgivaren skyldig att utföra besiktning av Fallskyddsutrustning/Fallskyddssystem. Besiktningen ska man göra varje år och besiktningen utförs av en behörig person.