Fallskydd

Fallskyddsutbildning

Fallskydd är en utbildning som riktar sig till dem som arbetar på arbetsplatser, där det förekommer risker för fallolyckor som t.ex Industri, Byggbranschen, Lager.
Utbildningen riktar sig även till privatpersoner som tillämpar arbeten på höjd i hemmamiljö.

Kursen följer den brittiska standarden BS 8454:2006 arbete på höjd.

Utbildningen är på en dag, som börjar med teori och därefter övergår i praktiska övningar med fallskyddsutrustning. Repetitionskursen Fallskydd bör göras vart 3:e år.

Efter godkända resultat på utbildningen får deltagaren ett utbildningsintyg.

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

Läs mer på av.se
AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
AFS 2000:06 Mast och stolparbeten
AFS 1999:03 Bygg och anläggningsarbeten
AFS 1990:12 Ställningar
AFS 2006:07 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar