TruckPeter

TruckPeter bedriver sin verksamhet som ambulerande instruktör, d v s utbildar direkt på plats hos respektive företag.

Utbildningarna kan hållas i egna lokaler eller på företaget. Utbildningen anpassas efter företagets produktion och arbetsscheman.
Genom att skräddarsy utbildningen för de fordon och medarbetare som finns på den egna arbetsplatsen kan man spara tid och kostnader på en erforderlig utbildning. Detta genererar medarbetare med högre kompetens.

Företag som arbetar med lagerverksamhet har ett stort behov att vidareutveckla medarbetare och med högre kompetens på lagret effektiviserar man arbetet, man ökar säkerheten, minskar personskador, förbättrar effektiviteten samt sänker kostnader på företaget. Behovet av duktiga förare efterfrågas ofta av arbetsgivare. Arbetsgivare idag behöver ofta en eller flera personer som kan manövrera de maskiner som används för att lasta, lyfta och flytta.

                                                                                                                                                                                                          Peter Lohman